Treballs

L’objectiu d’aquest estudi és  descriure el perfil sociodemogràfic dels barcelonins i barcelonines, les llars que formen i els habitatges en els que viuen.

La pandèmia de la COVID-19 ha generat un escenari d’incertesa excepcional d’escala global.

Durant l’estiu de 2020 es va realitzar un servei d’Informadors Ambientals a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

És un estudi que té per objectiu saber l’opinió dels barcelonins i barcelonines sobre el turisme a la ciutat. La població objectiu és la població de Barcelona de 18 anys i més. La metodologia és enquestes personals al domicili realitzada amb suport informàtic (sistema CAPI) al domicili.

Aquest quart trimestre de 2018 l’Institut Opinòmetre ha realitzat treballs de camp necessaris per a poder elaborar el PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible) per l’Ajuntament d’Oliva. Els dits treballs són la continuació d’una 1a fase que es va desenvolupar el passat mes de juliol.

L’Institut Opinometre ha realitzat l’any 2018 l’estudi de percepció i valoració dels usuaris dels autobusos de l’EMT de Palma de Mallorca.

L’Ajuntament de L’Hospitalet encarrega a l’Institut OPINOMETRE un estudi de caràcter qualitatiu, adreçat als residents de les comunitats de veïns i als veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat.

L’Ajuntament de Badalona ha adjudicat a l’Institut Opinometre la realització d’una enquesta per conèixer i avaluar l’opinió de la ciutadania envers la pròpia ciutat i sobre les actuacions, serveis i equipaments de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha encarregat a l’empresa Opinòmetre, especialista en estudis de mercat, una enquesta per conèixer l’opinió dels residents a Sant Pol sobre una zona d’aparcament

Pla per a la mobilitat multimodal a l’àrea metropolitana del Principat d’Astúries