ESTUDIS DE TURISME

Els estudis en matèria de turisme es conceben per portar a terme el seguiment de l’activitat turística i potenciar la gestió intel·ligent amb la finalitat de dotar el sector turístic d’anticipació i reacció davant els canvis de l’entorn, oferir major probabilitat d’èxit en la implementació de l’estratègia, identificar oportunitats i facilitar canvis de cultura corporativa.

Els principals estudis realitzats en aquest àmbit són:

  • Enquesta de la percepció del Turisme a Barcelona (2016, 2017 i 2018). Barcelona Activa SAU
  • Enquestes online a persones que hagin viatjat per oci, i enquestes en profunditat a directius ACAVE i Amadeus (2017). Fundació Bosch i Gimpera
  • Enquestes a turistes estrangers a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera pel Pla Sectorial Director de Mobilitat de les Illes Balears (2017). Govern de les Illes Balears- DOYMO
  • Una diagnosis para la viabilidad y mejora de la plataforma Intelitur (2016-17).Camara de Comercio de España (CCE)
  • Estudi sobre el perfil dels turistes i visitants a diferents nuclis de Calvià (2016, 2017 i 2018).Ajuntament de Calvià
  • Realització d’estudi basat en la tècnica del Client Misteriós visitants del Park Güell (2016).Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM)