QUALITAT

Certificat UNE-ISO 20252 en sistemes de qualitat per a estudis de mercat i realització d’enquestes.

Certificat UNE-ISO 9001 de qualitat de servei.

L’Institut Opinòmetre pertany a AEDEMO (Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión) i a ESOMAR.

Empresa homologada per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Generalitat de Catalunya. Registre de Licitadors: RELI de la Generalitat de Catalunya, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid i Registre Protrans.

Classificació empresarial L6B (Ministerio de Economía y Hacienda)
Serveis d’informació.

Classificació empresarial L3D (Ministerio de Economía y Hacienda)
Enquestes, recollida de dades i serveis anàlegs.