PROJECTE GEM

Amb més de 24.000 enquestes anuals a la població espanyola de 18-64 anys, l’Institut Opinòmetre és el proveïdor que aporta el treball de camp més gran a nivell internacional en l’observatori GEM sobre emprenedoria

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és l’observatori internacional més ambiciós i complert sobre emprenedoria del mon.

Dissenyat per a estimar l’activitat emprenedora a les poblacions dels països participants i les seves principals característiques, els resultats de l’observatori es basen en estimacions a partir de mostres representatives de les poblacions objectiu que tenen una grandària mínima de 2000 casos per país.

Espanya participa des de l’any 2000 en el projecte i, l’Institut Opinòmetre va guanyar el concurs com a proveïdor de camp per a l’equip espanyol l’any 2001 atorgat per GERA, la institució administrativa representant de GEM a London Business School.

A partir de l’any 2003, el projecte va créixer fins a implantar un equip de recerca a cada Comunitat Autònoma. La mostra va créixer paral·lelament i des de l’any 2006 oscil·la entre les 23.000 i 30.000 anuals per a tots els territoris espanyols, constituint la major aportació de dades fetes per un país al projecte (entre un 12 i un 15% del total mundial en funció de l’any).

Actualment, GEM Espanya, està representat per la Xarxa Espanyola d’Equips Regionals GEM, constituïda per investigadors de 19 universitats i liderada per la Fundació UCEIF-CISE. GEM ha creat més de 100 equips arreu del mon i, actualment, té una participació en torn a 55 països cada any.

Les principals aportacions de l’observatori GEM

L’indicador més visible de l’observatori es la TEA o taxa d’activitat emprenedora total que representa la proporció d’individus de 18-64 anys d’una població involucrats en una activitat que és, com a molt 3,5 anys activa en el mercat

L’observatori classifica l’activitat emprenedora en diferents tipus, com ara, per oportunitat, per necessitat, amb o sense component d’innovació, en funció de la competitivitat, l’ús de noves tecnologies, intensitat exportadora i moltes altres característiques como son el sector, la dimensió, el nombre de propietaris i altres

Un altre apartat important que ofereix GEM és l’estimació i anàlisi de la presencia de valors emprenedors bàsics en la població i també la percepció social cap a l’emprenedoria. La vigilància d’aquests indicadors i els indexes compostos que s’obtenen a partir dels mateixos, permeten avaluar el potencial emprenedor de les poblacions i el seu ritme d’evolució cap a una mentalitat  proactiva com la que demanda l’actual escenari econòmic i el canvi de la era industrial a la digital

GEM complementa tot l’anterior amb l’estimació de la proporció d’adults que actuen com a inversors informals a la població, aspecte no estudiat per cap altra font d’informació, i també realitza una enquesta a una selecció d’experts en diverses condicions d’entorn (com ara finançament, polítiques governamentals, infraestructures comercial i física i altres aspectes), que permet obtenir un diagnòstic de l’estat del context per emprendre, destacant els seus punts forts i dèbils

L’Institut Opinometre ha treballat aquests darrers 20 anys ajudant a construir aquesta potent eina d’informació i anàlisi, fent no només de proveïdor per a Espanya, sinó ajudant a fer estudis pilot de noves preguntes per a GEM Global, suggerint noves idees i formes de gestionar les dades, actuant com a consultor d’equips (per exemple per a l’equip d’Emirats Àrabs Units) i, des de l’any 2016 coordina i participa activament en la realització de l’Informe GEM d’Aràbia Sauri patrocinat per Babson Global i amb seu a la MBSC a Jeddah

Un dels aspectes més importants de GEM es la seva continua vigilància dels canvis que es donen en torn a l’estudi de l’emprenedoria. Gràcies a aquesta vigilància, el projecte ha estat a la Vanguardia dels estudis d’aspectes particulars de l’emprenedoria, como ara: estudi de l’emprenedoria en funció del gènere, en funció de gran potencial de creixement, en funció de l’origen dels emprenedors, emprenedoria d’empleats o intra-emprenedoria, emprenedoria i empresa familiar, emprenedoria des de plataformes digitals o gig economies i, de cara a l’any 2020, el llançament a gran escala de l’estudi d’ecosistemes emprenedors, una nova dimensió dins del projecte, enfocada a l’anàlisi local de la qualitat de aquest tipus de xarxes en zones sots-nacionals

L’Institut Opinòmetre és, actualment, l’empresa espanyola que ha aglutinat més coneixements directes relacionats amb la col·lecció i anàlisi de dades en l’àmbit de l’emprenedoria, estant qualificat com a empresa per oferir diversos tipus de serveis relacionats amb aquest àmbit com ara:

  • Estimació del potencial intra-emprenedor del personal de mitjanes i grans empreses
  • Estudis sobre qualitat d’ecosistemes emprenedors
  • Estudis de clima empresarial i seguiment de l’activitat emprenedora.
  • Oficina municipal de l’emprenedor: observatori municipal.
  • Plans estratègics de dinamització de sectors d’activitat.
  • Realització de tallers de competències emprenedores: competències emprenedores