EQUIP

L’Institut Opinòmetre està format per un equip compromès i multidisciplinari de primer nivell.

Les seves capacitats comprenen:

  • economistes
  • psicòlegs i psicòlogues
  • sociòlegs i sociòlogues
  • estadístics i estadístiques
  • enginyers i enginyeres
  • especialistes en emprenedoria.

També compta amb una xarxa de treballadors/es de camp especialitzats en enquestes telefòniques i presencials.