Els barcelonins són esportistes, passejants, lectors

L'estudi de Participació i Necessitats Culturals dels barcelonins, elaborat per l'Institut Opinòmetre per a l'ajuntament de Barcelona, destaca les preferències culturals dels residents a la ciutat.

Global Entrepreneurship Monitor

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és l’observatori internacional més ambiciós i complert sobre emprenedoria del món

Campanya d’informació per la nova xarxa dels busos de la EMT de Palma

L’EMT de Palma posa informadors de l’Institut Opinometre, durant una setmana, a les parades per explicar les noves rutes de bus

Enquesta de participació cultural

L’institut Opinòmetre ha realitzat l’Enquesta de participació cultural 2019, per encàrrec del Departament de Cultura de la Generalitat, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020