Enquesta Sociodemogràfica Barcelona 2020-2021

, ,
L’objectiu d’aquest estudi és  descriure el perfil sociodemogràfic dels barcelonins i barcelonines, les llars que formen i els habitatges en els que viuen.

Enquestes domiciliaries de mobilitat a Las Palmas de Gran Canaria

, ,
L'objectiu general de l'estudi és conèixer, amb el major grau de fiabilitat, la mobilitat d'un dia mitjà laborable a la ciutat de Las Palmas de Gran Canària.

Serveis per a la realització de l'enquesta sobre usos i coneixement de les TIC a la ciutat de Barcelona

,
La pandèmia de la COVID-19 ha generat un escenari d’incertesa excepcional d’escala global.

Serveis d'informació ambiental en diferents espais de rellevància ambiental de les Illes Balears Llocs d'Interès Comunitari (LIC)

,
Durant l’estiu de 2020 es va realitzar un servei d’Informadors Ambientals a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.