La pandèmia de la COVID-19 ha generat un escenari d’incertesa excepcional d’escala global.