L’Institut Opinòmetre ha realitzat, per encàrrec de l’Ajuntament de Segovia, un estudi per conèixer el grau de satisfacció del client de les línies d’autobusos urbans de la ciutat de Segovia