Mobilitat

L’objectiu general de l’estudi és conèixer, amb el major grau de fiabilitat, la mobilitat d’un dia mitjà laborable a la ciutat de Las Palmas de Gran Canària.

La planificació territorial, el planejament de les infraestructures viàries i de transport i la planificació dels serveis de transport requereixen del coneixement dels diversos aspectes de la mobilitat

L’EMT de Palma posa informadors de l’Institut Opinometre, durant una setmana, a les parades per explicar les noves rutes de bus

L’Institut Opinòmetre ha realitzat, per encàrrec de l’Ajuntament de Segovia, un estudi per conèixer el grau de satisfacció del client de les línies d’autobusos urbans de la ciutat de Segovia

Opinòmetre ha estat l’encarregat de realitzar l’enquesta d’hàbits de mobilitat de la comunitat universitària de la UAB en la seva edició de 2019. L’enquesta es realitza des del 2001 i des del 2009 té caràcter biennal, sent l’actual la desena edició