Mobilitat

Institut Opinòmetre ha realitzat el treball de camp d’aquesta operació mitjançant 10.100 enquestes entre les dues onades desenvolupades.

La sostenibilitat financera i ambiental del sistema de mobilitat en les grans àrees urbanes de Catalunya després de la Covid19

Els dies 16 i 18 de novembre del 2021 més de 650 persones han comptat els passatgers i passatgeres que pugen i baixen de les estacions de rodalies de Renfe de Barcelona.

L’objectiu general de l’estudi és conèixer, amb el major grau de fiabilitat, la mobilitat d’un dia mitjà laborable a la ciutat de Las Palmas de Gran Canària.

La planificació territorial, el planejament de les infraestructures viàries i de transport i la planificació dels serveis de transport requereixen del coneixement dels diversos aspectes de la mobilitat

L’EMT de Palma posa informadors de l’Institut Opinometre, durant una setmana, a les parades per explicar les noves rutes de bus

L’Institut Opinòmetre ha realitzat, per encàrrec de l’Ajuntament de Segovia, un estudi per conèixer el grau de satisfacció del client de les línies d’autobusos urbans de la ciutat de Segovia

Opinòmetre ha estat l’encarregat de realitzar l’enquesta d’hàbits de mobilitat de la comunitat universitària de la UAB en la seva edició de 2019. L’enquesta es realitza des del 2001 i des del 2009 té caràcter biennal, sent l’actual la desena edició