Campanya d’informació per la nova xarxa dels busos de la EMT de Palma

L’EMT de Palma posa informadors de l’Institut Opinometre, durant una setmana, a les parades per explicar les noves rutes de bus.

El nou un pla de millora de la xarxa d’autobusos municipals de la ciutat entra en vigor el día 18 de desembre i contempla noves línies, al passar de les 28 actuals a 34, i també incorpora canvis en 19 de las línies pel que fa als recorreguts.

La suma cap al canvi:
+ flota + xarxa – fums = milloram la ciutat