Enquesta de participació cultural

L’Institut Opinòmetre ha realitzat l’Enquesta de participació cultural 2019, per encàrrec del Departament de Cultura de la Generalitat, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

L’objectiu de l’enquesta ha estat conèixer el consum efectiu de productes i serveis de caràcter cultural i els interessos dels ciutadans residents a Catalunya en relació a la cultura i les seves pràctiques actives.

L’enquesta ha estat realitzada a través d’una estratègia multicanal: entrevistes CAWI (auto complimentades per ordinador) amb suport telefònic i entrevistes CATI (telefòniques assistides per ordinador).

Les enquestes s’han fet entre els mesos de setembre i novembre de 2019 i s’ha aconseguit una mostra composta per 4.079 entrevistes.