L’enquesta s’ha realitzat en dues fases: una a 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a instàncies de l’IERMB (EVAMB 2019) i una altra a la ciutat de Barcelona, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona (EVB 2019)