Seguretat i polítiques públiques

Es presenten els resultats principals de l’Estudi sobre percepció dels consumidors catalans enfront d’uns horaris i usos del temps d’acord amb propostes del Pla de transició cap a la Reforma Horària.

L’Institut Opinòmetre s’ha fet càrrec, a instàncies del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), del treball de camp de l’Enquesta de percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern de la Generalitat en la seva edició de 2019

El objetivo de la encuesta ha sido obtener información para la toma de decisiones en el desarrollo del proyecto, que desarrolla una política integral para combatir la pobreza y la exclusión social

L’enquesta s’ha realitzat en dues fases: una a 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a instàncies de l’IERMB (EVAMB 2019) i una altra a la ciutat de Barcelona, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona (EVB 2019)