Institut Opinòmetre ha rebut l’encàrrec per realitzar l’Enquesta de Participació Cultural a Catalunya 2021 (EPCC2021)