Cultura i formació

Institut Opinòmetre ha rebut l’encàrrec per realitzar l’Enquesta de Participació Cultural a Catalunya 2021 (EPCC2021)

L’estudi de Participació i Necessitats Culturals dels barcelonins, elaborat per l’Institut Opinòmetre per a l’ajuntament de Barcelona, destaca les preferències culturals dels residents a la ciutat.

L’institut Opinòmetre ha realitzat l’Enquesta de participació cultural 2019, per encàrrec del Departament de Cultura de la Generalitat, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

L’Institut Opinòmetre ha realitzat l’Enquesta de necessitats i demandes relacionades amb la formació de llengües estrangeres als serveis lingüístics de les universitats catalanes, per encàrrec de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC)

L’Institut Opinòmetre ha estat l’encarregat de realitzat el treball de camp de l’Enquesta d’usos i percepcions dels mitjans audiovisuals del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) en la seva edició de 2019