L’Institut Opinòmetre ha realitzat l’Enquesta de necessitats i demandes relacionades amb la formació de llengües estrangeres als serveis lingüístics de les universitats catalanes, per encàrrec de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC)