Durant l’estiu de 2020 es va realitzar un servei d’Informadors Ambientals a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.