Durant l’estiu de 2020 es va realitzar un servei d’Informadors Ambientals a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

La missió del informador va ser poder explicar als visitants dels LIC’s la normativa d’ús públic vigent, concretament: els límits de l’espai, el règim d’usos segons la zonificació, activitats permeses i excloses, règims d’autoritzacions i bones pràctiques; així com dels serveis que podien trobar en aquests espais (transport públic, aparcaments, serveis de socorrisme, punts de descans, disponibilitat d’aigua potable, etc).

Aquest servei continuarà vigent durant l’estiu de 2021.