Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és l’observatori internacional més ambiciós i complert sobre emprenedoria del món

L’EMT de Palma posa informadors de l’Institut Opinometre, durant una setmana, a les parades per explicar les noves rutes de bus

L’institut Opinòmetre ha realitzat l’Enquesta de participació cultural 2019, per encàrrec del Departament de Cultura de la Generalitat, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

L’Institut Opinòmetre s’ha fet càrrec, a instàncies del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), del treball de camp de l’Enquesta de percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern de la Generalitat en la seva edició de 2019