Global Entrepreneurship Monitor

Amb més de 27.000 enquestes l’any 2019 a la població espanyola de 18-64 anys, l’Institut Opinòmetre és el proveïdor que aporta el treball de camp més gran a nivell internacional en l’observatori GEM sobre emprenedoria.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és l’observatori internacional més ambiciós i complert sobre emprenedoria del món.

Dissenyat per a estimar l’activitat emprenedora a les poblacions dels països participants i les seves principals característiques, els resultats de l’observatori es basen en estimacions a partir de mostres representatives de les poblacions objectiu.

Espanya participa des de l’any 2000 en aquest projecte internacional. L’Institut Opinòmetre és el proveïdor de treball de camp a Espanya i dona servei a tots els equips regionals i a altres investigadors sobre el fenomen emprenedor.
Actualment, la Red GEM España està constituïda per investigadors de 19 universitats d’arreu de tot l’estat.