La sostenibilitat financera i ambiental del sistema de mobilitat en les grans àrees urbanes de Catalunya després de la Covid19