Actualitat

Es presenten els resultats principals de l’Estudi sobre percepció dels consumidors catalans enfront d’uns horaris i usos del temps d’acord amb propostes del Pla de transició cap a la Reforma Horària.

La sostenibilitat financera i ambiental del sistema de mobilitat en les grans àrees urbanes de Catalunya després de la Covid19

Els mesos de maig a setembre del 2021 s’ha realitzat una nova edició del servei d’Informadors Ambientals a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

L’objectiu d’aquest estudi és  descriure el perfil sociodemogràfic dels barcelonins i barcelonines, les llars que formen i els habitatges en els que viuen.

L’objectiu general de l’estudi és conèixer, amb el major grau de fiabilitat, la mobilitat d’un dia mitjà laborable a la ciutat de Las Palmas de Gran Canària.

Institut Opinòmetre realitzarà el treball de camp corresponent a l’estudi Mistery Shopper – Mesura de la Prestació del Servei (MPS) 2020-2022

El Círculo de la Sanidad i la Fundació Gaspar Casal presenten al Ministeri de Sanitat “La Sanidad española en cifras 2018“ un informe bianual que mostra els principals indicadors que descriuen el funcionament i resultats del sistema sanitari. La doctora Alicia Coduras, investigadora de l’Institut Opinòmetre ha participat en aquest estudi com a coordinadora del llibre.

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és un projecte d’investigació que es fa des de fa 20 anys i que té per objectiu l’obtenció de dades sobre l’activitat emprenedora arreu del món, a partir d’una extensa xarxa internacional que engloba en l’actualitat més de 49 països demostrant així que l’informe és un referent mundial en l’estudi de l’activitat emprenedora.

L’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 és una activitat estadística oficial integrada en el Programa anual d’actuació estadística corresponent que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020