Notícies

Els mesos de maig a setembre del 2021 s’ha realitzat una nova edició del servei d’Informadors Ambientals a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

L’objectiu d’aquest estudi és  descriure el perfil sociodemogràfic dels barcelonins i barcelonines, les llars que formen i els habitatges en els que viuen.

L’objectiu general de l’estudi és conèixer, amb el major grau de fiabilitat, la mobilitat d’un dia mitjà laborable a la ciutat de Las Palmas de Gran Canària.

La pandèmia de la COVID-19 ha generat un escenari d’incertesa excepcional d’escala global.

Institut Opinòmetre realitzarà el treball de camp corresponent a l’estudi Mistery Shopper – Mesura de la Prestació del Servei (MPS) 2020-2022

Durant l’estiu de 2020 es va realitzar un servei d’Informadors Ambientals a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

La planificació territorial, el planejament de les infraestructures viàries i de transport i la planificació dels serveis de transport requereixen del coneixement dels diversos aspectes de la mobilitat

El Círculo de la Sanidad i la Fundació Gaspar Casal presenten al Ministeri de Sanitat “La Sanidad española en cifras 2018“ un informe bianual que mostra els principals indicadors que descriuen el funcionament i resultats del sistema sanitari. La doctora Alicia Coduras, investigadora de l’Institut Opinòmetre ha participat en aquest estudi com a coordinadora del llibre.

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és un projecte d’investigació que es fa des de fa 20 anys i que té per objectiu l’obtenció de dades sobre l’activitat emprenedora arreu del món, a partir d’una extensa xarxa internacional que engloba en l’actualitat més de 49 països demostrant així que l’informe és un referent mundial en l’estudi de l’activitat emprenedora.

És un estudi que té per objectiu saber l’opinió dels barcelonins i barcelonines sobre el turisme a la ciutat. La població objectiu és la població de Barcelona de 18 anys i més. La metodologia és enquestes personals al domicili realitzada amb suport informàtic (sistema CAPI) al domicili.