SERVEIS D’INFORMACIÓ AMBIENTAL A DIFERENTS ESPAIS DE RELLEVÀNCIA AMBIENTAL DE LES ILLES BALEARS LLOCS D’INTERÈS COMUNITARI (LIC), 2021

Els mesos de maig a setembre del 2021 s’ha realitzat una nova edició del servei d’Informadors Ambientals a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Tal com va succeir a l’edició de 2020, la missió de l’informador ha estat explicar als visitants dels LICs la normativa d’ús públic vigent, concretament els límits de l’espai, el règim d’usos segons la zonificació, activitats permeses i excloses, règims d’autoritzacions i de bones pràctiques; així com dels serveis que podien trobar en aquests espais (transportar públic, zona d’aparcament, servei de socorrisme, punts de descans, disponibilitat d’aigua potable, etc.)