L’objectiu d’aquest estudi és  descriure el perfil sociodemogràfic dels barcelonins i barcelonines, les llars que formen i els habitatges en els que viuen.

De manera complementària també es vol recollir la informació bàsica relativa als edificis on es troben aquests habitatges.

Es contemplen dues fases de treball, una primera en la qual, s’utilitza un llistat de 12.000 adreces facilitat, on a partir d’observació directa (presencial), es descriu l’edifici al qual correspon l’adreça (nombre de locals, d’escales, habitatges, oficines, etc.), es selecciona aleatòriament un habitatge a partir d’una taula de números aleatoris i lliura una carta convidant a participar en l’estudi.

La segona fase de l’estudi consisteix en la recollida multicanal (CAWI, CATI o CAPI) de la informació relativa als habitatges seleccionats (i les llars i persones que hi conviuen).