L’objectiu general de l’estudi és conèixer, amb el major grau de fiabilitat, la mobilitat d’un dia mitjà laborable a la ciutat de Las Palmas de Gran Canària.

D’aquesta manera es podran realitzar les avaluacions necessàries de les futures actuacions que es realitzen a la xarxa de transport públic.

Es detectaran els patrons de mobilitat i l’evolució dels mateixos, com es caracteritzen en l’espai, i així com aquells altres aspectes que puguin permetre orientar les polítiques públiques i les mesures que siguin necessàries per a la consecució dels objectius generals que vagi a contemplar l’actualització de el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Les Palmes de Gran Canària, amb especial atenció a la futura configuració tant en recorreguts com en capacitat de la xarxa de transport públic de la ciutat.

Per aquest motiu, s’han realitzat un total de 4.000 enquestes presencials a les llars del municipi de Las Palmas de Gran Canaria durant el mesos de novembre i desembre de 2020.