La pandèmia de la COVID-19 ha generat un escenari d’incertesa excepcional d’escala global.

Les ciutats s’han vist obligades a donar un salt tecnològic sense precedents, avançant cap a un nou model de ciutat on la tecnologia i la innovació esdevenen els aliats clau.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT Habitat) van encarregar la realització de 2.500 enquestes telefòniques per conèixer els usos i coneixement de les TIC a la ciutat de Barcelona.