Control de la prestación del Servicio de TMB (2020-2022)

Institut Opinòmetre realitzarà el treball de camp corresponent a l’estudi Mistery Shopper – Mesura de la Prestació del Servei (MPS) pel període comprèn entre el mes de novembre del 2020 i el mes d’octubre del 2022, ambdós inclosos, contemplant dues possibles pròrrogues.

L’estudi MPS es va iniciar el setembre del 2006 i des de llavors s’ha dut a terme de manera ininterrompuda durant tots els dies feiners de l’any. Permet disposar d´una mesura continuada de la qualitat de l´oferta dels serveis de Metro i Autobús que opera Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) quant a conservació, neteja, informació i atenció al client.