L’Institut Opinòmetre ha estat l’encarregat de realitzat el treball de camp de l’Enquesta d’usos i percepcions dels mitjans audiovisuals del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) en la seva edició de 2019