La planificació territorial, el planejament de les infraestructures viàries i de transport i la planificació dels serveis de transport requereixen del coneixement dels diversos aspectes de la mobilitat, de les situacions socials quotidianes que en deriven i dels usos, costums, necessitats i distribució modal de la mobilitat dels ciutadans.

Per aquest motiu s’ha realitzat  el treball de camp de l’Enquesta de Mobilitat quotidiana (EMQ) 2020 a l’àmbit territorial de l’ATM del Camp de Tarragona (comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès), consistent en el disseny de la mostra, de la realització 13.814 enquestes telefòniques, el seu control i el seu seguiment, així com la realització de les tasques de tractament de dades i depuració.