Enquesta de Valoració de Polítiques Públiques (CEO)

L’Institut Opinòmetre s’ha fet càrrec, a instàncies del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), del treball de camp de l’Enquesta de percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern de la Generalitat en la seva edició de 2019.

L’enquesta ha preguntat sobre l’ús i valoració dels serveis públics de l’administració catalana per part dels ciutadans entrevistats i sobre la visió que tenen aquests sobre la gestió del Govern de la Generalitat.

Les enquestes  s’han realitzat entre els dies 18 de novembre  i 12 de desembre de 2019 a municipis de tota la geografia catalana mitjançant metodologia CAPI (entrevistes presencials assistides per ordinador). La mostra final ha estat de 1.600 entrevistes.