Enquesta de satisfacció usuaris del bus urbà de Segovia

L’Institut Opinòmetre ha realitzat, per encàrrec de l’Ajuntament de Segovia, un estudi per conèixer el grau de satisfacció del client de les línies d’autobusos urbans de la ciutat de Segovia.

Durant el treball de camp s’ha preguntat a una mostra d’usuaris de la xarxa d’autobusos sobre el seu nivell de satisfacció amb diversos aspectes del servei i sobre algunes característiques pròpies dels usuaris i la seva mobilitat quotidiana.

Les enquestes s’han realitzat a bord dels autobusos de tota la xarxa, incloent el BUHO nocturn, del 4 al 9 de noviembre de 2019. Per l’estudi s’han entrevistat més de 1.500 usuaris de la xarxa de bus urbà.