Immigrants Entrepreneur Survey

L’Institut Opinòmetre ha realitzat l’estudi Immigrants Entrepreneur, que analitza la situació dels immigrants emprenedors i propietaris de locals dedicats a la transferència de diners, per encàrrec de l’Institut d’Empresa.

L’estudi ha fet enquestes a 4 països europeus (Espanya, França, UK i Itàlia), mitjançant enquesta telefònica assistida per ordinador (CATI).

Les entrevistes s’han realitzat des del 16 de setembre fins el 15 de novembre de 2019 i la mostra ha consistit en 450 entrevistes.