Enquesta B-MINCOME 2019

L’Institut Opinòmetre ha realitzat el treball de camp de l’Enquesta de valoració del projecte pilot de la UE sobre estratègies d’inclusió social, B-MINCOME, dirigit per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, que combina un Suport municipal d’inclusió amb polítiques actives sociolaborals a deu barris de l’Eix Besós de Barcelona. L’any 2019 s’ha realitzat la tercera onada del panel.

L’objectiu de l’enquesta ha estat obtenir informació per a la presa de decisions en el desenvolupament del projecte, que desenvolupa una política integral per tal de combatre la pobresa i l’exclusió social.

La metodologia ha estat doble: entrevistes telefòniques i presencials domiciliàries assistides per ordinador (CATI-CAWI).

El treball de camp s’ha realitzat durant el mes de juliol i la mostra s’ha composat de 1.114 entrevistes.