Enquesta de llengües estrangeres UAB

L’Institut Opinòmetre ha realitzat l’Enquesta de necessitats i demandes relacionades amb la formació de llengües estrangeres als serveis lingüístics de les universitats catalanes, per encàrrec de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC)

L’objectiu de l’estudi ha estat conèixer les causes del descens en la matrícula en cursos regulars de llengües estrangeres als serveis lingüístics universitaris.

La metodologia ha estat doble (quantitativa i qualitativa) i s’ha realitzat en 3 fases per maximitzar l’eficiència metodològica: una primera fase qualitativa (3 FG) per establir el qüestionari; una segona quantitativa multicanal (telefònica per adults, presencial per a estudiants de batxillerat i auto-administrada per ordinador per a universitaris), i una tercera d’anàlisi (4 FG). En total s’han realitzat 7 focus group i 2.457 enquestes.