Enquesta de mobilitat a la comunitat universitària de la UAB

L’Institut Opinòmetre ha estat l’encarregat de realitzar l’enquesta d’hàbits de mobilitat de la comunitat universitària de la UAB en la seva edició de 2019. L’enquesta es realitza des del 2001 i des del 2009 té caràcter biennal, sent l’actual la desena edició.

L’enquesta ha volgut establir una radiografia fidel de la mobilitat de la comunitat universitària de la UAB: els hàbits de mobilitat dels usuaris de la universitat, l’opinió sobre els mitjans d’accés al campus i la valoració de l’estat de l’aparcament.

L’enquesta s’ha realitzat entre els mesos de febrer i maig de 2019 amb metodologia CAWI (enquesta auto-administrada per Internet) entre tots els col·lectius de la comunitat universitària: alumnat de grau; alumnat de màster, post-grau i doctorat; personal docent i investigador (PDI + Esfera), i personal de servei (PAS), obtenint-se una mostra de 4.241 enquestes.

Si voleu més informació sobre l’enquesta, ho teniu en el següent enllaç:

https://www.uab.cat/web/enquesta-de-mobilitat/enquesta-d-habits-de-mobilitat-1345796060394.html