ENQUESTA DE PARTICIPACIÓ CULTURAL (EPCC), 2021

Institut Opinòmetre ha rebut l’encàrrec per realitzar l’Enquesta de Participació Cultural a Catalunya 2021 (EPCC2021). L’objectiu d’aquesta enquesta, inclosa en el Programa Anual d’Actuació Estadística 2021, és conèixer el consum efectiu de productes i serveis de caràcter cultural, i l’estructura dels interessos dels catalans en relació a la cultura, les seves pràctiques actives i la llengua en què es realitzen aquestes pràctiques. El desenvolupament del treball de camp ha de permetre mantenir la comparabilitat amb la sèrie històrica acumulada resultant d’edicions anteriors (2016 a 2020).

L’enquesta s’adreça a una mostra representativa de població de 14 anys i més i resident a Catalunya.