ENQUESTA DE MOBILITAT EN DIA FEINER (EMEF), 2021

Des de l’any 2003 l’ATM i l’Ajuntament de Barcelona van iniciar un treball periòdic, amb el nom d’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner, de caràcter anual. Aquesta sèrie permet fer un seguiment de la informació estadística de mobilitat amb l’objectiu de realitzar la planificació territorial, el planejament de les infraestructures viàries i de transport i la planificació dels serveis de transport que requereixen del coneixement dels diversos aspectes de la mobilitat, de les situacions socials quotidianes que en deriven i dels usos, costums, necessitats i distribució modal de la mobilitat dels ciutadans.

En 2021, Institut Opinòmetre ha realitzat el treball de camp d’aquesta operació mitjançant 10.100 enquestes entre les dues onades desenvolupades.