Treballs

És un estudi que té per objectiu saber l’opinió dels barcelonins i barcelonines sobre el turisme a la ciutat. La població objectiu és la població de Barcelona de 18 anys i més. La metodologia és enquestes personals al domicili realitzada amb suport informàtic (sistema CAPI) al domicili.

Aquest quart trimestre de 2018 l’Institut Opinòmetre ha realitzat treballs de camp necessaris per a poder elaborar el PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible) per l’Ajuntament d’Oliva. Els dits treballs són la continuació d’una 1a fase que es va desenvolupar el passat mes de juliol.

L’Institut Opinometre ha realitzat l’any 2018 l’estudi de percepció i valoració dels usuaris dels autobusos de l’EMT de Palma de Mallorca.

L’Ajuntament de L’Hospitalet encarrega a l’Institut OPINOMETRE un estudi de caràcter qualitatiu, adreçat als residents de les comunitats de veïns i als veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat.

L’Ajuntament de Badalona ha adjudicat a l’Institut Opinometre la realització d’una enquesta per conèixer i avaluar l’opinió de la ciutadania envers la pròpia ciutat i sobre les actuacions, serveis i equipaments de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha encarregat a l’empresa Opinòmetre, especialista en estudis de mercat, una enquesta per conèixer l’opinió dels residents a Sant Pol sobre una zona d’aparcament

Pla per a la mobilitat multimodal a l’àrea metropolitana del Principat d’Astúries

El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha adjudicat a Institut Opinòmetre la realització d’enquestes de qualitat del servei i satisfacció dels usuaris del sistema públic de salut (PLAENSA),

Aquesta recerca vol definir estratègies i eines per millorar els habits, coneixements i la confiança dels ciutadans envers la Seguretat Alimentària.  La Dra. Alicia Coduras d’Opinòmetre va presentar els principals resultats i conclusions del Baròmetre de Seguretat Alimentària realitzat per Opinòmetre l’Octubre del 2015

Desenvolupament d’un projecte de prospectiva de tendències, actituds i motivacions de mercats turístics emissors per a la província de Màlaga, 2015

L’Escuela de Organización Industrial (EOI) va contractar l’Institut Opinòmetre, durant l’any 2014, per a la realització d’un estudi de mercat sobre l’anàlisi de les actituds i motivacions dels turistes en origen en els principals mercats emissors de la província de Màlaga, així com l’anàlisi de les tendències de canvi que poden afectar la dinàmica sectorial durant els propers 5-10 anys. Aquest estudi ha comptat amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del govern espanyol.

L’estudi anava adreçat a aquelles persones que, en els darrers 3 anys, havien realitzat algun viatge internacional, per motiu d’oci o vacances de més d’una nit.

Per l’assoliment d’aquest objectiu es van realitzar enquestes en origen a Espanya, França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Regne Unit, Suècia, Noruega, Rússia i Estats Units.

El treball de camp es va dur a terme entre els mesos d’agost i novembre de 2014, amb una mostra representativa de 1.100 entrevistes completes per cada mercat emissor escollit per la realització de l’estudi, fent-se un total de 12.100 entrevistes completes pel total de l’estudi.

Les entrevistes es van realitzar mitjançant entrevistes telefòniques amb sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

El personal emprat per a la realització de l’estudi parlava les diferents llengües dels mercats emissors objecte d’estudi: anglès, francès, alemany, italià, rus, suec, noruec, flamenc i holandès, a més de català i espanyol.