Aquesta recerca vol definir estratègies i eines per millorar els habits, coneixements i la confiança dels ciutadans envers la Seguretat Alimentària.  La Dra. Alicia Coduras d’Opinòmetre va presentar els principals resultats i conclusions del Baròmetre de Seguretat Alimentària realitzat per Opinòmetre l’Octubre del 2015.

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) va iniciar el 2008 un projecte sociològic per conèixer  hàbits i percepcions de la ciutadania en matèria de seguretat alimentària. Aquest estudi és una investigació que pretén recollir dades qualitatives i quantitatives mitjançant la tècnica de l’enquesta. Té com a objectiu augmentar l’expertesa en aquest àmbit i seguir la seva evolució per aquest motiu, s’han fet enquestes en diverses onades, la darrera a l’Octubre de 2015.  L’ anàlisi de les dades recollides permetrà l’elaboració de conclusions i pensar estratègies de millora en al ciutadania en aquesta matèria.

Després de dos anys d’espera, la Subdirecció General de Seguretat Alimentària ha tornat a llançar el Baròmetre de la Seguretat Alimentària a Catalunya, un estudi iniciat a l’any 2011 i que té com a principals objectius: estimar els nivells de coneixement i percepció del risc associat a seguretat alimentària entre els consumidors catalans i alhora, conèixer el nivell de confiança vers diferents productes, canals de comercialització i les actuacions de les administracions.

Preguntant als entrevistats entre cinc situacions de risc personal, veure’s afectada la seva salut per la contaminació ambiental, ingerir un aliment que perjudiqui la seva salut, patir una malaltia greu, resultar ferit en un accident de trànsit i ser víctima d’un crim, s’observa com els catalans veuen com a més probable el fet de veure’s afectada la seva salut per la contaminació ambiental i com a menys probable el ser víctima d’un crim.

La percepció de risc d’ingesta d’aliments que puguin perjudicar la salut és moderada i estable des de l’any 2012. Aproximadament, un 28% de la població pensa que té una probabilitat alta o molt alta de tenir un incident d’aquest tipus.

El 56,3% de la població considera que trobar residus de pesticides a fruites i verdures és el risc alimentari més habitual.

La preocupació sobre riscos alimentaris derivats de la contaminació per productes químics és intensa entre els catalans ja que un 75,2% està molt o bastant preocupat per aquest tema.

La confiança en el format de presentació dels aliments és bastant elevada essent els productes frescos sense envasar els que obtenen una nota mitjana més alta (7,40 punts sobre 10), els productes de pastisseria són els que tenen una mitjana més alta (7,7 punts sobre 10) vers la confiança en els aliments segons la seva naturalesa, i per últim, els mercats són els establiments de venda de productes d’alimentació que generen més confiança en els catalans.

El 86,6% de la població catalana creu que no rentar-se les mans és la pitjor pràctica abans de manipular aliments.

Més de la meitat de la població catalana (60,3%) afirma correctament que la temperatura adequada de la nevera és entre 3 i 5 graus. A més, el 58,4% de la població comprova la temperatura de la seva nevera i el congelador amb regularitat.

L’olor (83,2%) és el principal factor per a determinar que un aliment ja no està en bon estat.

Els resultats del baròmetre indiquen que només el 3,5% de la població catalana ha patit una intoxicació alimentaria en els darrers 12 mesos, dada que millora respecte de la estimada a l’any 2012.

El baròmetre sintetitza la informació obtinguda en els diferents apartats que el componen per mig de dos índexs anomenats: índex de confiança en la seguretat alimentaria i índex de llars segures. Les notes d’ambdós són moderadament bones: 6,65 i 6,15 punts sobre 10 i han augmentat entre els anys 2012 i 2015 un 5,05% i un 3,89% respectivament.

La població catalana mostra uns nivells moderadament optimistes de confiança en la seguretat alimentària i en les actuacions de l’administració catalana en aquesta matèria, propiciant amb un elevat percentatge d’aplicació de bones pràctiques el desenvolupament de llars segures en aquest apartat.