Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) a Oliva

Aquest quart trimestre de 2018 l’Institut Opinòmetre ha realitzat treballs de camp necessaris per a poder elaborar el PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible) per l’Ajuntament d’Oliva. Els dits treballs són la continuació d’una 1a fase que es va desenvolupar el passat mes de juliol.

El pla de mobilitat és una ferramenta necessària per a confeccionar un adequat desenvolupament urbanístic de la ciutat, ajuda a tindre una visió conjunta del municipi i a visualitzar la problemàtica en matèria de mobilitat. El conjunt d’estes accions són les que determinaran les estratègies que posen com a prioritat la mobilitat i accessibilitat del municipi.

Amb esta finalitat s’ha contractat l’empresa Institut Opinòmetre per la recollida de dades i que anirà degudament identificada i acompanyada d’agents de la Policia Local en els punts on es requerisca acompanyament policial, així com enquestes de mobilitat a domicili mitjançant la metodologia CATI.

El mostreig ha consistit en la realització d’aforaments amb goma neumàtica i la realització d’enquestes presencials en els punts assenyalats. Estos treballs no han suposat en cap cas talls en el funcionament normal del trànsit.