Nou model de tràfic i transport per els objectius previstos en el Pla Especial de Mobilitat Urbana Sostenible (Pemus) de la ciutat de Màlaga, 2018.

L’Ajuntament de Màlaga ha realitzat d’octubre a desembre de 2018 30.000 enquestes a vianants, conductors, ciclistes, usuaris del transport públic i turistes amb l’objetiu de desenvolupar un model que es representarà amb un programari de simulació la mobilitat de la ciutat. Aquesta eina permetrà diagnosticar problemes en aquesta matèria i avaluar l’impacte de qualsevol actuació en l’espai públic i prioritzar la seva implementació en el temps i fins i tot disminuir els problemes inherents a la seva posada en marxa.

L’Institut OPINOMETRE ha col·laborat per a aquest projecte amb l’empresa DOYMO, adjudicataria d’aquest concurs públic.

Les enquestes s’han realitzat en punts acordats amb el Consistori i amb l’ajuda de les empreses de transport que operen a la ciutat i la Policia Local. Tant l’empresa adjudicada com l’Ajuntament han sol·licitat la col·laboració ciutadana a l’hora de realitzar les enquestes, tant domiciliàries, telefòniques com a peu de carrer. El públic al qual s’ha dirigit les enquestes és la població resident a Màlaga, en concret aquells individus les edats dels quals estan compreses entre els 14 i 80 anys. La mostra d’individus enquestats es realitzarà per zones, de manera proporcional a la població resident en cadascuna d’elles.

Aquestes dades llançaran informació sobre quants viatges surten i entren diàriament de cadascuna de les zones delimitades per a l’estudi. Es busca actualitzar i aprofundir en els resultats obtinguts a través d’anteriors enquestes de mobilitat i analitzar la seva evolució, datant de 2009 l’última enquesta d’aquestes característiques.

També es vol recaptar la informació necessària per a conèixer l’origen i la destinació dels desplaçaments, la manera de transport (a peu, transport públic, bicicleta, vehicle privat…), per motiu de desplaçament (treball, estudi, oci, etc.) i per trams horaris.