En els propers dies començarem l’enquesta de 2023, de l’estudi Global Entrepreneurship Monitor (GEM) a nivell espanyol https://www.gem-spain.com/.

L’any 2000 va començar la nostra participació a l’estudi, mitjançant enquestes telefòniques (metodologia CATI) a Espanya, i que portem realitzant anualment i de forma ininterrompuda fins enguany.

Aquest estudi que es realitza a nivell mundial mesura l’activitat emprenedora, les actituds i les aspiracions dels individus. Per aconseguir-ho es realitzen enquestes que generen uns indicadors que descriuen el procés emprenedor i s’elaboren informes anuals. Les dades recollides permeten generar l’anomenada TEA (Tassa d’Activitat Econòmica) que permet comparar els resultats entre diferents països.

Portem més de 520.000 enquestes telefòniques acumulades en aquest estudi des de l’any 2000. L’evolució de l’estudi ha estat molt gran, ja que, en la primera edició es van realitzar un total de 2.000 enquestes a tota Espanya, fins a les 36.235 enquestes realitzades l’any 2022.