Baròmetre sobre religiositat i gestió de la seva diversitat, 2014

A finals de l’any 2014, l’Institut Opinòmetre ha realitzat el primer baròmetre sobre religiositat i gestió de la seva diversitat, encarregat al Centre d’Estudis d’Opinió pel Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant el conveni formalitzat el 12 de juny de 2014.

Aquest treball de camp, una iniciativa de la Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR), ha tingut com a principal objectiu obtenir, per primera vegada a Catalunya, informació oficial sobre percepció i opinions de la ciutadania respecte a la diversitat religiosa i la seva gestió. Amb aquest treball també s’ha volgut disposar d’informació sobre la implantació de les diferents confessions religioses a Catalunya; la percepció de la població sobre la diversitat religiosa; l’opinió de la població davant dels reptes que planteja la diversitat religiosa sobre l’organització social, i l’opinió dels ciutadans respecte a possibles iniciatives del Govern en relació amb la gestió de la diversitat religiosa.

El treball de camp es va realitzar de l’11 de novembre al 8 de desembre de 2014, amb una mostra representativa de 1.600 entrevistes completes distribuïdes per província i grandària de municipi. La mostra també va ser estratificada dins de cada província amb quotes de sexe, grup d’edat i procedència de la persona entrevistada.

Les entrevistes s’han realitzat amb la metodologia presencial amb sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), mitjançant entrevistes domiciliàries.