El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és un projecte d’investigació que es fa des de fa 20 anys i que té per objectiu l’obtenció de dades sobre l’activitat emprenedora arreu del món, a partir d’una extensa xarxa internacional que engloba en l’actualitat més de 49 països demostrant així que l’informe és un referent mundial en l’estudi de l’activitat emprenedora.

En concret, l’Institut Opinòmetre participem com a proveïdor d’enquestes de l’estat espanyol i com a assessors tècnics en la redacció de l’informe d’Aràbia Saudita i supervisors de la realització del treball de camp en aquest país i en els Emirats Àrabs Units.

Un aspecte que cal ressaltar és que enguany s’ha presentat per primera vegada un nou índex anomenat NECI (National Entrepreneurship Context Index) o Índex Nacional d’Estat del Context per Emprendre, que proporciona en una sola xifra la nota que té el context global d’un país pel que fa al desenvolupament d’activitats emprenedores. Aquest índex l’ha creat la Dra. Alicia Coduras, Técnica Superior Estadística de l’Institut Opinòmetre  pel que fa a la seva conceptualització y formula matemàtica. Gràcies a aquest índex, que és una mitjana ponderada dels 12 pilars que composen les principals condicions del context per emprenedors (finançament, polítiques i programes governamentals, educació i formació emprenedora, transferència d’I+D, infraestructura legal i comercial,  estat del mercat intern, infraestructura física i de serveis i normes socials i culturals) s’ha pogut establir, per primera vegada, un rànquing que proporciona la posició relativa dels països en aquest apartat. La ponderació es fa a partir de la importància que han atorgat els experts que avaluen aquestes condicions a les mateixes pel que fa a la seva contribució a l’any en curs a l’estat global de l’entorn per emprendre. L’informe GEM Espanya es presentarà en els propers mesos.

Alguns titulars de l’informe:

  • Gairebé 1 de cada 5 emprenedors treballen amb els seus familiars. Colòmbia, els Emirats Àrabs i l’Uruguai son els països amb el nivell més alt de l’empresariat familiar, on l’emprenedoria familiar significa més s’un terç dels emprenedors.
  • El país amb la taxa més elevada de gig economy (negocis propis desenvolupats amb suport d’eines digitals) i d’economia col·laborativa , és la República de Corea (més del 20% de la població adulta). Israel, Xile, Irlanda i els Estats Units també compten amb altes taxes de gig economy i d’economia col·laborativa, amb la participació de més del 10% de la població adulta en aquestes activitats.  Aquesta nova comparació internacional mostra que la implicació en aquesta activitat economia és significatiu arreu del món.
  • En les economies d’ingressos baixos, els comerços a l’engròs representen més de la meitat dels emprenedors. En canvi, a les economies d’alts ingressos, gairebé el 50% o més de l’activitat emprenedora té lloc en indústries de serveis o tecnología.
  • En tres països d’Europa (Països Baixos, Polònia i Suècia) prop de tres quartes parts dels adults declaren que és fàcil iniciar un negoci en els seus països, els percentatges més alts de les 49 economies estudiades. Als Països Baixos, Polònia, Turquia, Tailàndia, Guatemala i Madagascar, més del 80% de les persones pensen que  emprendre és una bona oportunitat de futur. Tailàndia també és el país on hi ha la percepció més elevada (87% de la població adulta) de que els mitjans de comunicació representen als emprenedors positivament. Finalment, Suècia, és l’economia més destacada pel que fa a percepció d’existència d’oportunitats emprenedores: el 82% dels adults creuen que hi ha moltes oportunitats al seu país per crear noves empreses.

Podeu descarregar l’informe sencer en aquest link