Realització d’enquestes (APS) pel Globlal Entrepreneurship Monitor a Espanya, edició 2018

El Projecte GEM (Global Entrepreneurship Monitor) va néixer l’any 1997 com un  iniciativa de la London Business School i del Babson College per crear una xarxa internacional d’investigació al voltant de la creació d’empreses.

Espanya, a través de l’Institut d‘Empresa, es va incorporar al projecte GEM en la seva segona edició (2000). L’Institut Opinòmetre ha realitzat les enquestes a la població adulta (APS) pel projecte GEM Espanya des de l’edició 2001.

La mostra realitzada per l’any 2018 ha estat de 28.198 enquestes CATI en les diferents comunitats autònomes d’Espanya i és la més gran que s’obté dins del Projecte GEM internacional.