GEM (Global Entrepreneurship Monitor)

GEM és un observatori amb caràcter anual, des del 1999, de l’activitat emprenedora. La seva principal missió és proporcionar dades sobre la mesura de la taxa d’activitat emprenedora de les nacions, regions i ciutats participants, així com fer una àmplia descripció de les seves característiques i la seva relació amb el desenvolupament econòmic i emetre un diagnòstic sobre l’estat de les principals condicions, institucionals o del seu entorn, per emprendre. Les institucions i agents relacionats amb l’emprenedoria de tots els països i regions participants han disposat d’informació de qualitat i indicadors que han permès avançar en matèria de suport a la creació empresarial. Les sèries temporals i les comparacions entre diferents tipus d’economies i rerefons culturals són, així mateix, de gran valor per a la comprensió i l’aprenentatge dels mecanismes que articulen l’emprenedoria.

GEM Espanya, en el marc d’aquest projecte mundial, està format per la Xarxa Espanyola d’Equips Regionals GEM, constituïda per investigadors de 19 universitats i liderada per la Fundació UCEIF-CISE.

Què és el Global Entrepreneurship Monitor (GEM)?

La concepció del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) com a eina integral d’informació proporciona dades de les branques fonamentals que nodreixen la investigació relacionada amb l’emprenedoria, com són:
logo_gem

 1. Els valors, percepcions i aptituds emprenedores de la població adulta.
 2. L’activitat emprenedora i empresarial, les seves fases i les seves característiques.
 3. El context en el qual es desenvolupa el procés emprenedor.

Les fonts d’informació que nodreixen l’Observatori GEM són: 1) Enquesta a la població de 18-64 anys d’edat, 2) Enquesta als experts en l’entorn per emprendre. Així mateix, es complementen les seves dades amb altres fonts prestigioses, com són l’informe de Competitivitat Mundial, Easy of Doing Business, entre d’altres. Al’edició actual del 2014 han participat un total de 90 països. La iniciativa no té precedents i el desenvolupament actual del projecte fa que sigui un referent en la investigació del fenomen emprenedor arreu del món.

L’Institut Opinòmetre realitza les enquestes a la població adulta (APS) pel projecte GEM des de l’any 2003.

 • Estudis de clima empresarial i seguiment de l’activitat emprenedora.
 • Oficina municipal de l’emprenedor: observatori municipal.
 • Plans estratègics de dinamització de sectors d’activitat.
 • Realització de tallers de competències emprenedores: competències emprenedores que formen part dels programes de formació als tallers:
  • Conèixer els principals trets del fenomen emprenedor.
  • Gestionar el desenvolupament personal.
  • Identificar oportunitats.
  • Motivació per l’assoliment.
  • Actuar amb iniciativa.
  • Comunicar amb efectivitat.
  • Ser creatiu, innovar.
  • Treballar col·laborativament en equip i en xarxes.
  • Traduir idees en un pla d’acció.
  • Executar projectes, planificació i organització.
  • Adquirir coneixements sobre els canals de financiació per a emprenedors.
  • Conèixer els principals trets de l’elaboració d’un Pla de Negoci.
  • Trets emprenedors: autoconcepte positiu, lideratge, proactivitat, perseverància i disciplina, capacitat d’assumir riscos, flexibilitat, responsabilitat social.
  • Conèixer els tràmits que cal realitzar per posar en marxa empreses i autoocupació, les modalitats en vigor i els organismes als quals cal adreçar-se per portar-los a terme.
  • Conèixer l’intraemprenedoria i les seves habilitats pròpies.
logos_clients_ciselogos_clients_uni_canariaslogos_clients_uni_cantabrialogos_clients_xavier_salaslogos_clients_unizaragozalogos_clients_uclmlogos_clients_iermblogos_clients_uablogos_clients_universitaslogos_clients_usclogos_clients_fuamlogos_clients_madrid_emprendelogos_clients_uni_murcialogos_clients_uca