ORGANITZACIÓ

L’Institut Opinòmetre ofereix serveis per a la investigació de mercats, opinió pública i consultoria de qualitat.

L’Institut Opinòmetre ha incorporat els millors tècnics, que apliquen el màxim rigor cientìfic i tècnic en l’obtenció de dades i el seu posterior anàlisi estadìstic, així com en la captació d’informació per avaluar l’organització i gestió d’entitats públiques i privades.

L’Institut Opinòmetre, fundat el 1992, té més de 200 clients i ofereix les tècniques més innovadores en les metodologies d’investigació quantitatives i qualitatives. Per a la realització de treballs de camp es compta amb una experimentada xarxa d’entrevistadors/es propis, així com amb mitjans per a l’organització de grups de discussió, que garanteixen la més estricta confidencialitat i eficiència.

VISIÓ

L’Institut Opinòmetre centra les seves aspiracions empresarials en l’assoliment d’una àmplia projecció de lideratge en el camp dels estudis de mercat i opinió i de la investigació en els sectors del transport, la sanitat, el turisme, l’emprenedoria, el comerç urbà i l’àmbit electoral, entre d’altres.

La nostra experiència també ens permet oferir serveis d’outsourcing a empreses i administracions, especialment en l’àmbit de la informació (punts d’informació, call i contact center) i de la participació ciutadana.

MISSIÓ

Crear i facilitar plataformes de generació d’informació de qualitat, mitjançant l’ús de les tecnologies més avançades.

Realitzar anàlisis externs i avaluacions professionals, mitjançant l’ús de tècniques quantitatives i qualitatives que siguin d’utilitat pels nostres clients, tant per disposar de diagnòstics de situació i d’evolució com per utilizar-les com a eines en la presa de decisions estratègiques.

VALORS

Experiència i Objectivitat: servei objectiu avalat per més de 20 anys d’experiència, on l’externalització garanteix al client un judici imparcial, lliure d’influències.

Professionalitat i eficiència: servei professional, on cada projecte és liderat per un consultor que té un coneixement profund del mercat i que resol amb eficiència l’encàrrec del client.

Confiança i contacte directe: un servei basat en el contacte humà i una col·laboració estreta i eficaç entre professionals, basada en una relació de confiança.

Servei a mida i acompliment: servei flexible i a mida, orientat a les necessitats especifiques de cada client.

Enfocament pràctic: els nostres serveis i productes s’elaboren traduint els resultats estadístics  tècnics en informacions  recomanacions útils, assequibles i d’aplicació pràctica a cada entorn analitzat.

Aposta per la innovació: la nostra empresa es caracteritza pel seguiment continuat de l’aparició de noves tecnologies i eines d’anàlisi, així com per la seva adopció i per l’abordatge de reptes d’investigació que altres entitats no contemplen.

Atenció a la investigació acadèmica: des de l’inici de la seva activitat, la nostra empresa ha atès al sector acadèmic i ha col·laborat en múltiples investigacions relacionades amb aquest àmbit, adaptant-se a les seves particularitats i comptant amb personal sensible amb les mateixes.

Voluntat internacional: conscients del fenomen globalitzador, hem abordat la realització d’estudis amb caràcter internacional, incorporant personal i mitjans capaços de realitzar treballs de camp i investigació fora del país, ja sigui en solitari o amb combinació amb altres entitats.

Emprenedoria: la nostra empresa va néixer d’una iniciativa emprenedora, de manera que aquest concepte està integrat en la seva configuració. Per això, fomenta la intraprenedoria entre els seus membres, fruit de la qual sorgeixen noves iniciatives de desenvolupament, innovació i creixement.