1) DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: L’empresa titular de www.opinometre.com (d’ara endavant, el Site) és OPINOMETRE S.L., amb domicili en Av. Josep Tarradellas 8-10, 08029 Barcelona, amb nombre de C.I.F: B-6003159 (d’ara endavant, OPINOMETRE).

2) USUARIS: L’accés i/o ús dels portals de OPINOMETRE atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.

3) ÚS DEL PORTAL I INCORPORACIÓ DE DADES PERSONALS als FITXERS DE OPINOMETRE: el Site de OPINOMETRE proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a OPINOMETRE o als seus llicenciadors, als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. De conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals facilitades per l’Usuari a través dels llocs web accessibles mitjançant els noms de domini opinometre.com i els seus respectius subdominis (d’ara endavant, denominats indistintament “Site”), seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat de OPINOMETRE per a les següents finalitats: (a) possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l’Usuari i atendre les seves peticions d’informació, (b) mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i notícies de OPINOMETRE. L’Usuari pot sol·licitar en qualsevol moment no rebre més comunicacions d’aquest tipus enviant un correu electrònic dirigit a opinometre@opinometre.com.

4) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: OPINOMETRE per si mateix o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de OPINOMETRE o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de OPINOMETRE. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de OPINOMETRE. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

5) COMUNICACIONS DE DADES EFECTUADES PEL PROPI USUARI: L’Usuari sap i accepta que en utilitzar alguns dels serveis oferts per OPINOMETRE en el Lloc web, les seves dades personals es mostraran en el mateix podent ser visualitzades per altres usuaris del Lloc web. Aquest és el cas dels comentaris efectuats en la secció bloc, on el nom de l’Usuari es farà públic al costat del corresponent comentari. L’Usuari no ha de facilitar a través del Lloc web dades personals relatives a terceres persones. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a OPINOMETRE davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de l’haver de descrit en aquest paràgraf.

6) EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por ley aplicable, OPINOMETRE no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

7) MODIFICACIONS: OPINOMETRE es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la seva Site.

8) OCUPACIÓ DE COOKIES: OPINOMETRE podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI pel seu Site. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per OPINOMETRE, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts.

9) ENLLAÇOS: En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, OPINOMETRE no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas OPINOMETRE assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10) MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: OPINOMETRE podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

11) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre OPINOMETRE i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de Barcelona. Els serveis de OPINOMETRE són oferts en l’àmbit territorial d’Espanya