EPCC 2023

Enquesta de participació cultural 2023

Si té dubtes sobre l’enquesta o necessita ajuda per emplenar-la pot trucar al telèfon 900 802 796 de dilluns a divendres en horari de 9:30h. a 21:00h. Una persona l’atendrà per al que necessiti.

Per respondre el qüestionari:
1) Utilitzeu la icona amb la fletxa que hi ha en la part inferior dreta de la finestra o al costat de les preguntes per avançar entre les pàgines del qüestionari.
2) Les preguntes amb una única possibilitat de resposta avancen automàticament una vegada es clica sobre el botó de resposta.
3) Les preguntes amb resposta numèrica necessiten que es cliqui Intro per ser acceptades i que el flux del qüestionari avanci.
4) Les preguntes amb resposta de text necessita que es cliqui sobre la fletxa del marge inferior dret per ser acceptades.
5) Si desitja continuar l’enquesta en un altre moment, pot utilitzar l’icona del disquet que hi ha en la part inferior esquerra de la finestra i reprendre-la al mateix lloc on s’havia quedat.
6) L’entrevista no es considerarà finalitzada fins que feu clic al botó finalització enquesta de l’última pàgina.

Encuesta de participación cultural 2023

Si tiene dudas sobre la encuesta o necesita ayuda para rellenarla puede llamar al teléfono 900 802 796 de lunes a viernes en horario de 9:30h. a 21:00h. Una persona le atenderá para lo que necesite.

Para responder el cuestionario:
1) Utilice el icono con la flecha que hay en la parte inferior derecha de la ventana o al lado de las preguntas para avanzar entre las páginas del cuestionario.
2) Las preguntas con una única posibilidad de respuesta avanzan automáticamente una vez se pulsa sobre el botón de respuesta.
3) Las preguntas con respuesta numérica necesitan que se pulse Intro para ser aceptadas y que el flujo del cuestionario adelante.
4) Las preguntas con respuesta de texto necesita que se haga clic sobre la flecha del margen inferior derecho para ser aceptadas.
5) Si desea continuar la encuesta en otro momento, puede utilizar el icono del disquete que hay en la parte inferior izquierda de la ventana y retomarla la en el mismo lugar desde donde se había quedado.
6) La entrevista no se considerará finalizada hasta que haga clic en el botón finalización encuesta de la última página.